top of page

Pravilnik o zasebnosti

Na spletni strani nlperformance.eu spoštujemo vašo zasebnost in bomo vaše osebne podatke uporabili izključno za navedene namene. Vaše osebne podatke bomo skrbno varovali v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679 (GDPR) in Zakon o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1), ter politiko varstva zasebnosti. 

1. Osebni podatki 

Na spletni strani nlperformance.eu skrbno varujemo podatke in spoštujemo vašo zasebnost. Zbiramo, obdelujemo in uporabljamo vaše osebne podatke samo z vašim soglasjem ali če obstaja druga pravna podlaga za to v skladu z Uredbo o varstvu osebnih podatkov GDPR in slovensko zakonodajo. 

Osebni podatki se zbirajo samo v obsegu, ki je dejansko potreben za vzdrževanje našega poslovnega odnosa ali v obsegu za katerega ste nam jih predložili sami. 

Osebni podatki so vsi podatki, ki so povezani s posamezno osebo: ime in priimek, naslov, e-poštni naslov in telefonska številka. 

2. Upravljavec osebnih podatkov 

Upravljavec podatkov je: nlperformance.eu.

Zavod Delavnica D & D, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, MŠ: 8028419000, DŠ: 46221611, IBAN: SI56 3090 9009 1000 083. 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je Davor Satler, dosegljiva na e-naslovu: info@nlperformance.eu

3. Načini pridobivanja osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke preko tega spletnega mesta zbiramo ob izpolnitvi kontaktnega obrazca (naročanje na programe treningov) ter prijave na e-novice. Spletno mesto uporablja tudi piškotke. 

4. Izpolnitev kontaktnega obrazca 

Vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli ob izpolnitvi kontaktnega obrazca za naročanje na programe treningov ali postavitvi vprašanja, uporabljamo za to, da stopimo v stik z vami. Vse osebne podatke obravnavamo zaupno in jih uporabljamo zgolj v namene, za katere so bili pridobljeni. Če bo nastala potreba po obdelavi podatkov za kateri drugi namen, vas bomo o tem predhodno obvestili in vas zaprosili za vašo privolitev. 

Podatki, ki jih zbiramo od vas, so sledeči: 

 ime in priimek 

 elektronski naslov

 telefonska številka (neobvezno)

5. Prijava na e-novice in obvestila 

Na naših spletnih straneh se lahko naročite na obvestila in sicer tako, da nam posredujete elektronski naslov preko obrazca za naročanje. Navedeni osebni podatki se obdelujejo izključno na osnovi vaše privolitve, ki jo lahko kadar koli prekličete. 

Spletno mesto bida.si za pošiljanje e-obvestil uporablja spletno platformo wix.com, na kateri so shranjeni osebni podatki posameznikov za namen pošiljanja novic, in sicer sledeči osebni podatki: elektronska pošta. Spletna platforma wix.com zagotavlja spoštovanje zahtev iz Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679), poleg tega je pridobila certifikat skladnosti z zasebnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework. Splošni pogoji uporabe in Politika zasebnosti platform wix.com so dostopni tukaj: https://www.wix.com/about/terms-of-use

6. Obisk in uporaba spletnega mesta 

Ob vsakem obisku spletnega mesta nlperformance.eu se z uporabo orodja Google Analytics samodejno shranjuje dnevniška datoteka (npr. IP-številka – številka, ki identificira posamezni računalnik oziroma drugo napravo, povezano s spletom; različica brskalnika, čas obiska in podobno). Te podatke obdelujemo za potrebe vodenja svoje statistike obiskov spletne strani. Tako zbrane podatke obdelujemo posebej in jih ne povezujemo z drugimi podatki. 

7. Uporaba piškotkov (ang. Cookies) 

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku. Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema. Če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik, lahko to določite ob prvem prihodu na naše spletno mesto ali v nastavitvah posameznega brskalnika. Več o politiki piškotkov lahko preberete tukaj. 

8. Namen obdelave osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke, za katere je potrebno vaše izrecno in pisno soglasje, nlperformance.eu upravlja, zbira in obdeluje zgolj v okviru namenov, za katere so nam bili podatki posredovani. 

Zavezujemo se, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja, ter jih ne bomo obdelovali na noben drug način, ki ni združljiv s temi nameni. 

9. Kako ter koliko časa bomo vaše osebne podatke hranili? 

Osebni podatki, ki jih bomo zbrali na podlagi vašega izrecnega soglasja bodo shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka), ki so ustrezno tehnično zavarovane, ter do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe. Zbrani osebni podatki se lahko vodijo v zbirki osebnih podatkov do preklica soglasja v obdelavo osebnih podatkov ali največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo ali dosežejo zakonske zahteve.

 

10. Uporaba in obdelava osebnih podatkov 

Vaše osebne podatke v skladu z Uredbo lahko podjetje upravlja, zbira in obdeluje le: 

 na podlagi vašega izrecnega pisnega ali elektronskega soglasja 

 če je zbiranje vaših osebnih podatkov potrebno zato, da lahko za vas opravimo storitev 

 če zbiranje osebnih podatkov zahteva veljavna zakonodaja (npr. glede podatkov, ki so na izdanem računu). 

 

11. Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov 

Pravico imate, da kadarkoli prekličete dano soglasje v obdelavo osebnih podatkov za enega ali vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali. Pisno izjavo za preklic soglasja za  obdelavo osebnih podatkov pošljete na naš naslov ali na elektronski naslov, dostopen na naši spletni strani. V primeru vašega preklica soglasja v obdelovanje osebnih podatkov bo nlperformance.eu vse zbrane osebne podatke izbrisala ter jih takoj prenehala obdelovati. 

12. Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov 

Nova uredba vam prinaša številne pravice na področju varstva osebnih podatkov, ki so: 

 Pravica do izbrisa/pozabe in popravka netočnih osebnih podatkov 

 Od upravljavca imate pravico zahtevati, da popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. 

 Od upravljavca imate pravico zahtevati takojšen izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z vami. 

 Upravljavec vas mora v primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti. 

 

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov 

 Od upravljavca imate pravico zahtevati, da upravljavec omeji obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora. 

 

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov 

 Od upravljavca imate pravico zahtevati, da vam posreduje osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami. 

 Od upravljavca imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdeluje v zvezi z vami, na vašo zahtevo posreduje drugemu upravljavcu. 

 

Pravica do ugovora 

 Poleg pravice do preklica privolitve, lahko v primeru uporabe vaših osebnih podatkov za namene obveščanja oz. neposrednega trženja, kadarkoli pisno zahtevate prenehanje uporabe vaših podatkov v ta namen. V primeru ugovora obdelavi za namene trženja, bo upravljavec vaše osebne podatke v namen trženja in obveščanja nemudoma prenehal obdelovati. 

 Vse pravice lahko zahtevate s pisno zahtevo oziroma upravljavcu. Zahtevo pošljete po pošti na naš naslov ali na elektronski naslov dostopen na naši spletni strani. 

 

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami 

 Od upravljavca imate pravico dobiti potrditev ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov. 

 

13. Kršitev varstva osebnih podatkov 

V primeru kršitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka kršitev varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili. 

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72. urah po seznanitvi s kršitvijo varstva vaših osebnih podatkov, o njej obvestili pristojni organ. 

14. Pravica do pritožbe 

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na: gp.ip@ip-rs.si

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR). 

15. Veljavnost 

Ta Izjava je objavljena na spletnem mestu nlperformance.eu in velja od 1.6.2020 dalje. 

bottom of page